Penulisan

Cikgu Tan CL
Tarikh: 27 April 2020 (Isnin)
Masa: 10.00~10.45
PKP yang dilaksanakan secara tiba-tiba telah membawa perubahan kepada para guru dan pelajar untuk menjalankan PdPn. Dalam tempoh PKP ini, guru-guru belajar untuk menyampaikan pelajaran dengan bantuan teknologi maklumat supaya proses pembelajaran tidak tergendala. Para pelajar pula belajar berdisiplin untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru supaya tidak ketinggalan. Dalam keadaan yang sebegini, bagaimanakah guru-guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan lebih berkesan dan menarik? Mari kita bincang bersama-sama soalan ini dengan Cikgu Tan CL pada 27 April ini.

Click https://www.youtube.com/watch?v=gwS1s72jesI link to open resource.