Pemantapan Frasa Adjektif dalam Pengajaran Bahasa Melayu


Tajuk perbincangan: Frasa Adjektif
Penyampai: Cikgu Tan CL
Tarikh: 11.05.2020 (Isnin)
Masa: 11.00am

Click https://www.youtube.com/watch?v=AdwUDBCZsHw link to open resource.