Penggunaan Frasa Sendi Nama dalam Ayat


Tajuk perbincangan: Frasa Sendi Nama
Penyampai: Cikgu Tan CL
Tarikh: 18.05.2020 (Isnin)
Masa: 2.00pm

Click https://www.youtube.com/watch?v=nC1tiL-96po link to open resource.